Hem

Bygg & Snickeri
Tomt & Trädgård
Underhåll & Tillsyn
Målning
Fönster & Glas

Pris & Betalning
Hantering av personuppgifter
Skatteverket, om skattesubvention

KontaktSidan uppdaterad 2023-05-18

Hantering av personuppgifter


Vi behöver hantera personuppgifter om er för att kunna utföra och fakturera arbetet, hantera eventuella ROT- och RUT-avdrag, sköta redovisningar gentemot myndigheter och i vår marknadsföring.

Vi använder inte era personuppgifter i automatiserade beslutsfattande system.

Vi lämnar inte ut era personuppgifter till tredje part, förutom där lagar och förordningar så kräver.

Vi skyddar era personuppgifter i våra IT-system.

Ni kan när som helst kontakta oss för att få ta del om era personuppgifter och korrigera felaktiga personuppgifter.

Ni kan också när som helst få era personuppgifter raderade, så länge det inte strider mot lagar och förordningar, t.ex. bokföringslagen eller skattelagen.

- Hustomten Tomas Alfredsson